PostHeaderIcon Nə oldu?!

Biz ki, bir ağacda iki budaqdıq,
Birgə çiçək açıb, bir solacaqdıq.
Biz ki, ölənədək bir olacaqdıq,
Nə oldu, sevgilim, bizə nə oldu?!

Bizim ki, qəlbimiz bölünməz idi,
Bir məğrur qalaydı, alınmaz idi.
Sevgimizin izi silinməz idi,
Nə oldu, silinməz izə nə oldu?!

Susqun dalğasıydıq coşğun dənizin,
Nəğmələr söylərdik biz həzin-həzin.
Məndən başqasını görməzdi gözün,
Nə oldu, o sadiq gözə nə oldu?!

Bəs həsrət, ayrılıq bizdən qaçaqdı,
Sevgimiz sonadək pak qalacaqdı…
Bizim ki, sevgimiz sönməz ocaqdı,
Nə oldu, o oda, közə nə oldu?!

Bizi qorxutmazdı nə boran, nə qar,
Nə həsrət, nə kədər, nə ayrılıqlar.
İndi aramızda məsafələr var,
Baxışın dönübdür buza, nə oldu?!

Kiminsə qəlbini qırıb gəlmisən,
Üzünə məsumluq sürüb gəlmisən.
Kiminsə ruhuna girib gəlmisən,
Bəs mənim sevdiyim qıza nə oldu?!

Müəllif: Afiq Ağdami


Be Sociable, Share!

Yorumlara kapalı..