PostHeaderIcon İçimdəki azadlıq

Bu dünyanın ədalətin heç görmədim,
Gənc ömrümün yarpaqları tez saraldı.
Mübarizəm ədalətə, haqqa idi,
Mübarizəm çox yoruldu, tez qocaldı.

Bu əllərim azdlıqdan əl çəkmədi,
Əllərimi bükməyə çox çalışdılar.
İçimdəki bu od, alov heç sönmədi,
Bunu görüb, tutuşdular, alışdılar.

Əllərimə zəncir vurub indi zaman,
Bu dilimə qıfıl vura bilməyəcək.
Azadlığı bu cahanda boğsa belə,
İçimdəki bu azadlıq dinməyəcək…

Müəllif: Elman ZalBe Sociable, Share!

Yorumlara kapalı..