PostHeaderIcon Göndər

Allahım, dərdimin dərmanı yoxsa,
Məni də dərd eylə, çəkənə göndər.
Bir loxma çörək et, bir ovuc su et,
Ehtiyac belini bükənə göndər.

Məndən üz döndərmə, səbrim tükəndi,
Məndə var olanlar Sənin tikəndi.
Al apar cismimi, qalanı Səndi,
Sən, səni sonsuzluq itənə göndər.

Nələr düşünsəm də, nə yaza bildim?!
Yazsam da neylədim?!- quruca dildim.
Səndən uman əli sənə çevirdim,
Öləndə ruhumu Vətənə göndər.

Müəllif: İltifat Köçəri


Be Sociable, Share!

Yorumlara kapalı..